Datum:
Overtredingen.nl overtredingen.nl

Home    |     Snelheid      |     Verkeer     |     Openbare Orde     |     Flitsers     |     Advies 

 

 

 
Strafrechtelijk verleden en het afsluiten van een autoverzekering
   

Overtredingen.nl

Wanneer je in het bezit bent van een auto, moet deze altijd verzekerd worden. Dit is wettelijk verplicht. Dit is voor de meeste mensen de normaalste zaak van de wereld. Je betaalt maandelijks een premie en wanneer er een ongeval is, dekt je verzekering de schade aan de tegenpartij.

En, afhankelijk van je gekozen pakket, aan jou. Maar er zijn ook situaties denkbaar waarin dit allemaal wat ingewikkelder kan liggen. Bijvoorbeeld als je in afgelopen 8 jaar in aanraking met justitie bent geweest. Dit is dan ook een standaard vraag wanneer je een autoverzekering wilt afsluiten.

Verzekeraars hebben de mogelijkheid om je op gronden van strafbare feiten in het recente verleden te weigeren. Het gaat hierbij niet uitsluitend om strafbare feiten. Het kan ook voorkomen dat je niet wordt geaccepteerd voor een autoverzekering, omdat je een aantal verkeersboetes hebt gehad of zelfs nog hebt openstaan. 

Gevolgen van een strafrechtelijk verleden. Als je in de afgelopen 8 jaar een strafbaar feit hebt gepleegd, zoals te veel
alcoholconsumptie voor (of tijdens) het rijden, kan de verzekeraar je op grond daarvan weigeren. Soms besluiten verzekeraars, ondanks je strafrechtelijke verleden, toch om je toe te laten tot de autoverzekering. Het feit dat je een strafbaar feit hebt gepleegd in de afgelopen 8 jaar leidt er dan vaak wel toe dat de premie in jouw situatie een stuk hoger kan uitvallen. Wanneer je al een lopende autoverzekering hebt en je pleegt een strafbaar feit, en verzwijgt dit, dan kan de betreffende verzekeraar besluiten jouw verzekering stop te zetten binnen 2 maanden. Ook wordt het hierna een stuk lastiger om ergens anders nog je auto te kunnen verzekeren. 

Je strafbare feit toelichten. Wanneer je openheid van zaken geeft en besluit de verzekeraar te informeren over het feit dat je een strafrechtelijk verleden hebt, dan zal de verzekeraar een aantal vragen beantwoord willen zien. Zo zal de verzekeraar willen weten om wat voor overtreding of wat voor misdrijf het in jouw geval is gegaan. Vervolgens wil de verzekeraar weten of uit dit misdrijf een straf is gerold. In het geval dat dit zo is, ook wat de hoogte van die straf is geweest. Tenslotte wil de verzekeraar weten of de zaak voor een rechter heeft gediend, of dat er sprake is van een minnelijke schikking met het
Openbaar Ministerie

Verplicht melden van misdrijven. Strafbare feiten die je bent begaan, ben je verplicht aan je verzekeraar te melden. De zaken die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld overtredingen in het kader van de
Vuurwapenwet. Maar ook zaken die vallen onder de Opiumwet en zaken die vallen onder de Wet economische delicten. Valsheid in geschrifte, bedrog, heling, oplichting, verduistering en diefstal zijn ook zaken die vermeld moeten worden. En afpersing, bedreiging en mishandeling zijn ook zaken die je moet opgeven. Ook wanneer je ooit verdachte bent geweest, sta je te boek als iemand met een strafrechtelijk verleden. Zelfs wanneer iemand uit je gezin ooit een verdachte was in een strafrechtelijk onderzoek moet dit worden gemeld aan de verzekeraar.

 

 

Leuke overdenkingen en suggesties....

Overtredingen.nl

Heeft u een suggestie, foto's, een goed idee, anekdote of een leuke overdenking te delen met Overtredingen.nl? Laat het ons weten zodat we het kunnen publiceren op deze site. Stuur een email naar Overtredingen.nl >>
 
 

Copyright Overtredingen.nl    |    Onze linkpartners   |   Contact    In de media